സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഞായർ

ഡിസംബർ 2, 2018
 • കാസർഗോഡ് ജില്ല04.00 pm
 • ഹൊസങ്കടി (ഉദ്ഘാടനം)
 • പതാക കൈമാറ്റം

തിങ്കൾ

ഡിസംബർ 3, 2018
 • കാസർഗോഡ് ജില്ല
 • സീതാംഗോളി10.00 am
 • ചേർക്കളം03.00 pm
 • കാഞ്ഞങ്ങാട്04.00 pm
 • സമാപനം: പടന്ന06.00 pm

ചൊവ്വ

ഡിസംബർ 4, 2018
 • കണ്ണൂർ ജില്ല
 • തളിപ്പറമ്പ്10.00 am
 • കണ്ണൂർ03.00 pm
 • മട്ടന്നൂർ04.00 pm
 • സമാപനം: പാനൂർ06.00 pm

ബുധൻ

ഡിസംബർ 5, 2018
 • കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • നാദാപുരം10.00 am
 • വടകര03.00 pm
 • നടുവണ്ണൂർ04.00 pm
 • സമാപനം: പൂനൂർ06.00 pm

വ്യാഴം

ഡിസംബർ 6, 2018
 • കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • നരിക്കുനി10.00 am
 • കോഴിക്കോട്03.00 pm
 • രാമനാട്ടുകര04.00 pm
 • സമാപനം: മുക്കം06.00 pm

വെള്ളി

ഡിസംബർ 7, 2018
 • വയനാട് ജില്ല
 • തരുവണ01.00 pm
 • കൽപ്പറ്റ02.00 pm
 • സമാപനം: സുൽത്താൻ ബത്തേരി04.00 pm
 • നീലഗിരി ജില്ല
 • ഗൂഢല്ലൂർ07.00 pm

ശനി

ഡിസംബർ 8, 2018
 • പാലക്കാട് ജില്ല
 • കോട്ടോപാടം10.00 am
 • ചെറുപ്പുളശ്ശേരി12.00 pm
 • കോങ്ങാട്04.00 pm
 • സമാപനം: കൊല്ലങ്കോട്06.00 pm

ഞായർ

ഡിസംബർ 9, 2018
 • കോയമ്പത്തൂർ ജില്ല

തിങ്കൾ

ഡിസംബർ 10, 2018
 • തൃശ്ശൂർ ജില്ല
 • തൃശ്ശൂർ10.00 am
 • വടക്കാഞ്ചേരി03.00 pm
 • ചാവക്കാട്05.00 pm
 • സമാപനം: കൊടുങ്ങല്ലൂർ06.00 pm

ചൊവ്വ

ഡിസംബർ 11, 2018
 • എറണാകുളം ജില്ല
 • പറവൂർ10.00 am
 • ആലുവ02.00 pm
 • കലൂർ03.00 pm
 • സമാപനം: കൊച്ചി06.00 pm

ബുധൻ

ഡിസംബർ 12, 2018
 • ഇടുക്കി ജില്ല
 • തൊടുപുഴ10.00 am
 • കോട്ടയം12.00 pm
 • സമാപനം: പത്തനംതിട്ട06.00 pm

വ്യാഴം

ഡിസംബർ 13, 2018
 • ആലപ്പുഴ ജില്ല
 • ആലപ്പുഴ10.00 am
 • അമ്പലപ്പുഴ03.00 pm
 • സമാപനം: ആറാട്ടുപുഴ, കായംകുളം04.00 pm

വെള്ളി

ഡിസംബർ 14, 2018
 • കൊല്ലം ജില്ല
 • കരുനാഗപ്പള്ളി10.00 am
 • ആയൂർ03.00 pm
 • സമാപനം: പള്ളിമുക്ക്05.00 pm

ശനി

ഡിസംബർ 15, 2018
 • തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
 • പാരിപ്പള്ളി10.00 am
 • പോത്തൻകോട്04.00 pm
 • സമാപനം: ഗാന്ധിപാർക്ക്06.00 pm